Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie uzyskał uprawnienia do nadawania znaku KEYMARK dla pomp ciepła.

Miło nam poinformować, iż Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie uzyskał uprawnienia do nadawania znaku KEYMARK dla pomp ciepła.

Nasze Laboratorium badawcze oraz niezależna Jednostka kontrolująca i certyfikująca posiadają możliwość wykonania niezbędnych badań, jak i weryfikacji, nadania znaku i kontroli fabrycznej produktów rozpoznawanych znakiem KEYMARK.

KEYMARK to europejski znak certyfikacji potwierdzający zgodność produktów i usług z normami europejskimi. Podczas gdy oznakowanie CE świadczy o przestrzeganiu minimalnych wymagań prawnych, KEYMARK zapewnia konsumentowi realną wartość dodatkową: sprawdzone i poświadczone przestrzeganie jednolitych Europejskich Standardów Jakości.

Produkt może być oznaczony KEYMARK tylko wtedy, gdy został wcześniej przetestowany i certyfikowany przez neutralną, niezależną i kompetentną jednostkę. Inspekcja fabryczna oraz Wstępne Badania Typu (ITT), poza regularnymi przeglądami, stanowią istotny element procedury nadania KEYMARK. Znak Heat Pump KEYMARK przyznany w jednym kraju będzie respektowany we wszystkich krajach nim objętych.

Uzyskanie znaku KEYMARK przynosi wiele korzyści dla producentów i usługodawców, a wśród nich można wymienić:

  • Niższe koszty testów, inspekcji i certyfikacji
  • Łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego
  • Zwiększone zaufanie konsumentów
  • Certyfikowana jakość produktu
  • Zwiększone możliwości sprzedaży
  • Poprawa wizerunku firmy